BioSan Nordic Aps
Blokken 88
3460 Birkerød
TLF: +45 51705494
CVR: 36460598

Payment

BioSan Nordic Aps accepts online payments with Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro.

Payment will only be debited to your account when the physical item is shipped or the virtual product is created, unless otherwise agreed or stated in your order.

All amounts on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Euro (EUR)

BioSan Nordic Aps uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, which means your data is secure and cannot be read by outsiders.

BioSan Nordic Aps’ own website also uses encryption with SSL protocol.

Right of withdrawal

There is a 14-day full right of return on goods purchased on the website, unless otherwise agreed or stated in your order.

The 14 day period starts on the day the order is delivered.

You bear any return costs yourself.

Requests for cancellation must be communicated to us no later than 14 days after delivery and reach us no later than 14 days after we have been informed of your use of the right of cancellation.

Requests to use the right of withdrawal must be sent by email

Jan@biosangroup.com.

In the notification, your wish to use the right of cancellation must be clearly stated.

Right of complaint

There is a 2-year warranty on products in accordance with the Danish Sales Act. The right to complain applies to delays, a defective vehicle, damage during transport or a dirty hotel room.

Complaint regarding errors and defects must be reported to BioSan Nordic Aps within a reasonable time after ordering. Here the max. two months as a reasonable time, unless otherwise agreed.

The complaint is waived in the event of incorrect or unusual operation of the product.

BioSan Nordic Aps covers the return costs to a reasonable extent.

When returning, contact the company:

BioSan Nordic Aps
Block 88
3460 Birkerød
Tel: +45 51705494

Complaints will not be accepted if these have been sent cash on delivery.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others, they are only registered in our customer directory. You can have your information deleted at any time.

In order for you to enter into an agreement with BioSan Nordic Aps, we need the following information:
. Name
. Address
. Phone number
. Email address

We register your personal data with the aim of being able to deliver the goods to you.

The personal information is registered with BioSan Nordic Aps and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When personal data is collected via our website, we ensure that it always happens by giving your express consent, so that you are informed about exactly what information is collected and why.

The director and the employees of BioSan Nordic Aps have access to the information registered about you.

The data controller in BioSan Nordic Aps is: Biosan-race.com

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with BioSan Nordic Aps, you always have the right to object to the registration. You also have the right to access what information is registered about you. You have these rights according to the Personal Data Act and inquiries in connection with this should be addressed to Jan@biosangroup.com.

Cookies

På biosan-race.com anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på Webshop Cookies og Privatlivspolitik

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på biosan-race.com, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere BioSan  Nordic Aps’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives:Jan@biosangroup.com samt hjemmesiden du har købt varen på.

Refundering

BioSan Race Events refunderer prisen ved køb af billet til det bookede arrangement, hvis du grundet en af nedenstående årsager ikke har mulighed for at deltage:

 • Uventede og ikke planlagte forstyrrelser af offentlig transport, der ikke var kendt forud for dato og tidspunkt for det bookede arrangement.
 • Dødsfald, uheld eller sygdom hos kunde, kundens nærmeste familie eller en eller flere personer i gruppe, der sammen har erhvervet billet til et arrangement via Biosan-race.com.
 • Mekanisk nedbrud, uheld, brand eller tyveri undervejs af det køretøj, der skal bringe kunden til det bookede arrangement.
 • Tyveri eller brand i kundens privatejendom, der har krævet, at en redningstjeneste har været tilkaldt, og som har fundet sted inden for 48 time forud for det bookede arrangement.
 • Vidneindkaldelse til et retsmøde ved en dansk domstol, der finder sted samtidig med det bookede arrangement, og som kunden ikke var bekendt på tidspunkt bookningen af det bookede arrangement.
 • Kunder, der er ansat som personale ved det danske Forsvar, og som udsendes til international tjeneste på tidspunktet for det bookede arrangement, når kunden ikke var bekendt med dette, da bookingen til det bookede arrangement blev foretaget.
 • Dårligt vejr i Danmark herunder sne, frost, tåge, storm i de tilfælde hvor politi eller anden offentlig myndighed har udsted advarsel mod ophold og transport udendørs.

Hvad refunderes ikke:

Følgende vil ikke blive refunderet:

 • Sygdom eller dødsfald hos kunden eller nogen hos dennes gruppe eller et medlem af nærmeste familie, der skyldes eller er en følge af en forudbestående medicinsk tilstand/lidelse.
 • Når der ikke kan fremskaffes en erklæring fra en læge vedrørende uheld eller sygdom.
 • Symptomer, der er en følge af almindelig graviditet, når dette er hovedårsagen til, at kunden ikke kan deltage i det bookede arrangement.
 • Når kunden ikke kan fremvise ubrugt billet, der udgør en del af bookingen til det bookede arrangement.
 • Når kunden ikke kan fremlægge bevis i form af en ubrugt billet, når der søges om tilbagebetaling.
 • Når det bookede arrangement er aflyst, forladt, udskudt, begrænset, indskrænket eller flyttet.
 • Når kunden bestemmer sig for ikke at deltage i et booket arrangement af årsager, der ikke fremgår af nærværende vilkår.
 • Hvis kunden er forhindret i at rejse til et booket arrangement på grund af forstyrrelser i den offentlige transport, på grund af årsager, der var almideligt kendt forud for det bookede arrangement.
 • Når man kan deltage en blot en del af det bookede arrangement.
 • Når kunden efter Biosan-race.com’s vurdering ikke har afsat tilstrækkelig tid til at nå frem til det bookede arrangement.
 • Når forhindring i at deltage i det bookede arrangement skyldes forhold hos kunden som f.eks. kundens egen kriminelle aktivitet, lovovertrædelser etc.
 • Når kunden er forhindret i at rejse til et booket arrangement grundet smitsom sygdom, og staten eller det offentlige systemet på indført forbud mod rejse.
 • Hvis kunden på fejlagtig, urigtigt eller falsk grundlag forsøge at få refusion på grundlag af falsk eller urigtig dokumentation, erklæringer etc.

Biosan-race.com betaler ikke rejseomkostninger, heraf afledte omkostninger (medmindre rejseomkostninger er indeholdt i en del af den samlede billetpris til det bookede arrangement), eller andre tab bortset fra prisen på den købte billet og billetgebyr.

Biosan-race.com refunderer ikke for tab, der skyldes krig, invasion, handlinger fra udenlandske fjender, terrorisme, borgerkrig, oprør, revolution, strejke, lockout, vandalisme, konfiskation og/eller nationalisering af ejendom der foretages af en offentlig myndighed, eller enhver form for uheld, der på nogen måde omfatter radioaktivt materiale.

Biosan-race.com dækker ikke tab, der direkte eller indirekte skyldes skade eller ødelæggelse som følge af (skade fra) fly, flytrafik, helikoptere eller andre luftbårne enheder.

Biosan-race.com dækker ikke nogen form for omkostning forbundet med anmeldelse – og indhentelse af bevis til brug for anmeldelse – af krav om refundering af omkostninger hos Biosan-race.com.

Generelle vilkår:

 1. Kunden skal tage alle nødvendige forholdsregler for at kunne ankomme til det bookede arrangement til tiden.
 2. Kunden må ikke være bekendt med nogen form for forhold – tekniske, fysiske eller andre omstændigheder – på tidspunktet for booking af det bookede arrangement, som er årsag til kravet om refundering.
 3. Kunden må tage alle nødvendige forbehold for at undgå, imødegå eller reducere ethvert krav om refundering.
 4. Medmindre andet er aftalt, så skal ethvert krav fremsættes på dansk og ethvert vilkår i denne aftale er underlagt dansk ret og skal behandles ved danske domstole.

Krav om tilbagebetaling:

Krav om tilbagebetaling skal hurtigst muligt og uden unødigt ophold fremsættes telefonisk over for Biosan-race.com.

Kunden skal for egen regning fremvise/fremskaffe følgende:

 • Original og ikke anvendt billet og bevis for bookingen
 • En lægeerklæring / skifteretsattest hvori det dokumenteres, at baggrunden for fremsættelse af krav om tilbagebetaling skyldes skade, ulykke, sygdom eller dødsfald.
 • Officielt dokument fra udbyder af offentlig transport, der nærmere dokumenterer årsagen til forsinkelse, aflysning, mekanisk nedbrud eller uheld forbundet med det offentlige transportnetværk.
 • I forbindelse med private køretøjer en rapport om afhentning og transport fra almindelig kendt udbyder (Falck, Dansk Autohjælp o.lign), kopi af regning fra værksted på reparation, indkøb af dele etc. samt oplysninger om autoforsikringsselskab (herunder men ikke begrænset til policenummer), politi m.v..
 • Kopi af vidneindkaldelse
 • Kopi af anmeldelseskvittering fra Politiet i forbindelse med indbrud.

BioSan Nordic Aps
Blokken 88
3460 Birkerød
TLF: +45 51705494
CVR: 36460598