BioSan Nordic Aps
Blokken 88
3460 Birkerød
TLF: +45 51705494
CVR: 36460598

Betaling

BioSan Nordic Aps modtager online betalinger med Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Euro (EUR)

BioSan Nordic Aps benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

BioSan Nordic Aps’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail Jan@biosangroup.com. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for forsinkelser, et defekt køretøj, skader under transport eller et beskidt hotelværelse.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til BioSan Nordic Aps i rimelig tid efter bestilling. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

BioSan Nordic Aps dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

BioSan Nordic Aps
Blokken 88
3460 Birkerød
TLF: +45 51705494

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med BioSan Nordic Aps, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos BioSan Nordic Aps og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for BioSan Nordic Aps har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i BioSan Nordic Aps er: Biosan-race.com

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos BioSan Nordic Aps har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes tilJan@biosangroup.com.

Cookies

På biosan-race.com anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på Webshop Cookies og Privatlivspolitik

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på biosan-race.com, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere BioSan  Nordic Aps’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives:Jan@biosangroup.com samt hjemmesiden du har købt varen på.

Refundering

BioSan Race Events refunderer prisen ved køb af billet til det bookede arrangement, hvis du grundet en af nedenstående årsager ikke har mulighed for at deltage:

 • Uventede og ikke planlagte forstyrrelser af offentlig transport, der ikke var kendt forud for dato og tidspunkt for det bookede arrangement.
 • Dødsfald, uheld eller sygdom hos kunde, kundens nærmeste familie eller en eller flere personer i gruppe, der sammen har erhvervet billet til et arrangement via Biosan-race.com.
 • Mekanisk nedbrud, uheld, brand eller tyveri undervejs af det køretøj, der skal bringe kunden til det bookede arrangement.
 • Tyveri eller brand i kundens privatejendom, der har krævet, at en redningstjeneste har været tilkaldt, og som har fundet sted inden for 48 time forud for det bookede arrangement.
 • Vidneindkaldelse til et retsmøde ved en dansk domstol, der finder sted samtidig med det bookede arrangement, og som kunden ikke var bekendt på tidspunkt bookningen af det bookede arrangement.
 • Kunder, der er ansat som personale ved det danske Forsvar, og som udsendes til international tjeneste på tidspunktet for det bookede arrangement, når kunden ikke var bekendt med dette, da bookingen til det bookede arrangement blev foretaget.
 • Dårligt vejr i Danmark herunder sne, frost, tåge, storm i de tilfælde hvor politi eller anden offentlig myndighed har udsted advarsel mod ophold og transport udendørs.

Hvad refunderes ikke:

Følgende vil ikke blive refunderet:

 • Sygdom eller dødsfald hos kunden eller nogen hos dennes gruppe eller et medlem af nærmeste familie, der skyldes eller er en følge af en forudbestående medicinsk tilstand/lidelse.
 • Når der ikke kan fremskaffes en erklæring fra en læge vedrørende uheld eller sygdom.
 • Symptomer, der er en følge af almindelig graviditet, når dette er hovedårsagen til, at kunden ikke kan deltage i det bookede arrangement.
 • Når kunden ikke kan fremvise ubrugt billet, der udgør en del af bookingen til det bookede arrangement.
 • Når kunden ikke kan fremlægge bevis i form af en ubrugt billet, når der søges om tilbagebetaling.
 • Når det bookede arrangement er aflyst, forladt, udskudt, begrænset, indskrænket eller flyttet.
 • Når kunden bestemmer sig for ikke at deltage i et booket arrangement af årsager, der ikke fremgår af nærværende vilkår.
 • Hvis kunden er forhindret i at rejse til et booket arrangement på grund af forstyrrelser i den offentlige transport, på grund af årsager, der var almideligt kendt forud for det bookede arrangement.
 • Når man kan deltage en blot en del af det bookede arrangement.
 • Når kunden efter Biosan-race.com’s vurdering ikke har afsat tilstrækkelig tid til at nå frem til det bookede arrangement.
 • Når forhindring i at deltage i det bookede arrangement skyldes forhold hos kunden som f.eks. kundens egen kriminelle aktivitet, lovovertrædelser etc.
 • Når kunden er forhindret i at rejse til et booket arrangement grundet smitsom sygdom, og staten eller det offentlige systemet på indført forbud mod rejse.
 • Hvis kunden på fejlagtig, urigtigt eller falsk grundlag forsøge at få refusion på grundlag af falsk eller urigtig dokumentation, erklæringer etc.

Biosan-race.com betaler ikke rejseomkostninger, heraf afledte omkostninger (medmindre rejseomkostninger er indeholdt i en del af den samlede billetpris til det bookede arrangement), eller andre tab bortset fra prisen på den købte billet og billetgebyr.

Biosan-race.com refunderer ikke for tab, der skyldes krig, invasion, handlinger fra udenlandske fjender, terrorisme, borgerkrig, oprør, revolution, strejke, lockout, vandalisme, konfiskation og/eller nationalisering af ejendom der foretages af en offentlig myndighed, eller enhver form for uheld, der på nogen måde omfatter radioaktivt materiale.

Biosan-race.com dækker ikke tab, der direkte eller indirekte skyldes skade eller ødelæggelse som følge af (skade fra) fly, flytrafik, helikoptere eller andre luftbårne enheder.

Biosan-race.com dækker ikke nogen form for omkostning forbundet med anmeldelse – og indhentelse af bevis til brug for anmeldelse – af krav om refundering af omkostninger hos Biosan-race.com.

Generelle vilkår:

 1. Kunden skal tage alle nødvendige forholdsregler for at kunne ankomme til det bookede arrangement til tiden.
 2. Kunden må ikke være bekendt med nogen form for forhold – tekniske, fysiske eller andre omstændigheder – på tidspunktet for booking af det bookede arrangement, som er årsag til kravet om refundering.
 3. Kunden må tage alle nødvendige forbehold for at undgå, imødegå eller reducere ethvert krav om refundering.
 4. Medmindre andet er aftalt, så skal ethvert krav fremsættes på dansk og ethvert vilkår i denne aftale er underlagt dansk ret og skal behandles ved danske domstole.

Krav om tilbagebetaling:

Krav om tilbagebetaling skal hurtigst muligt og uden unødigt ophold fremsættes telefonisk over for Biosan-race.com.

Kunden skal for egen regning fremvise/fremskaffe følgende:

 • Original og ikke anvendt billet og bevis for bookingen
 • En lægeerklæring / skifteretsattest hvori det dokumenteres, at baggrunden for fremsættelse af krav om tilbagebetaling skyldes skade, ulykke, sygdom eller dødsfald.
 • Officielt dokument fra udbyder af offentlig transport, der nærmere dokumenterer årsagen til forsinkelse, aflysning, mekanisk nedbrud eller uheld forbundet med det offentlige transportnetværk.
 • I forbindelse med private køretøjer en rapport om afhentning og transport fra almindelig kendt udbyder (Falck, Dansk Autohjælp o.lign), kopi af regning fra værksted på reparation, indkøb af dele etc. samt oplysninger om autoforsikringsselskab (herunder men ikke begrænset til policenummer), politi m.v..
 • Kopi af vidneindkaldelse
 • Kopi af anmeldelseskvittering fra Politiet i forbindelse med indbrud.